KOMUNIKAT PREZESA

Naszym celem jest dostarczenie usługi reklamowej dającej największą łatwość w obsłudze, niezawodność i moc możliwości na świecie, z najlepszą obsługą klienta, jakiej nasi użytkownicy mieli okazję doświadczyć.

EMIL BROLIN, PREZES I WSPÓŁZAŁOŻYCIEL ADTOOX

Dziękujemy za zainteresowanie Adtoox i poświęcenie chwili na zapoznanie się z tym, kim jesteśmy, co nas inspiruje i na jakich wartościach oparliśmy naszą działalność. Nazywam się Emil Brolin, w Adtoox jestem prezesem (CEO) i współzałożycielem. Wraz z moim zaufanym kolegą Oskarem Miltonem (CTO) założyliśmy tę firmę w 2007 r.

Początkowo uruchomiliśmy Adtoox we współpracy z „Komitetem Reklamy Telewizyjnej” w Szwecji — organem branżowym złożonym z przedstawicieli agencji medialnych, nadawców i stowarzyszenia reklamodawców. Komitet stawiał sobie za cel sprawne przestawienie rynku z taśm na dystrybucję plików i uzyskanie tylu korzyści, ile się da z takiej zmiany. Początkowym zamiarem było korzystanie z którejś z już wtedy dostępnych w Europie usług dystrybucji mediów. Żadna z nich jednak nie była w stanie sprostać wysokim wymaganiom branży.

Adtoox był wtedy niewielkim startupem. Bazując na jedynym celu, jakim było daleko idące usprawnienie pracy i komunikacji w obszarze dystrybucji reklam, i na przekonaniu, że wszystko jest możliwe (a zatem musi się rozwijać), postawiliśmy sobie oczekiwania daleko ambitniejsze, niż tylko przerzucanie plików z jednego miejsca na drugie.

Usługę („Adtoox Express”) uruchomiliśmy w Szwecji w maju 2008 r. Do września tego roku cała szwedzka branża medialna zrezygnowała z taśm, FTP i innych usług dystrybucyjnych. Wszystkie reklamy były już zarządzane przez Adtoox. Reakcja, której doświadczyliśmy, i wynikająca z niej osobista satysfakcja były i wciąż są wprost nie do opisania. Codziennie dodając setki użytkowników zainteresowanych identyfikacją, zamawianiem, transkodowaniem, wgrywaniem, przechowywaniem, śledzeniem i weryfikacją praktycznie każdej reklamy TV na szwedzkim rynku, a później kolejne typy mediów i kraje, zaczęliśmy rozumieć, że udało nam się stworzyć coś potężnego i jedynego w swoim rodzaju.

Dziś Adtoox świadczy szeroką gamę usług z zakresu dystrybucji reklam, badań i reklamy internetowej. Do naszych klientów zaliczają się reklamodawcy, właściciele mediów, agencje medialne i reklamowe, producenci i postproducenci. Wszystko, co robimy i rozwijamy, opiera się na naszych podstawowych wartościach, z których czerpiemy inspirację. Są to: innowacyjność, jakość i obsługa klienta.

Obecnie wspieramy tysiące użytkowników i dysponujemy operatorami na piętnastu rynkach świata. Obsługujemy ponad 7000 marek należących do więcej niż 900 różnych reklamodawców. Zintegrowaliśmy się z ponad 350 różnymi nadawcami i wydawcami. Mamy użytkowników ze wszystkich międzynarodowych sieci agencji medialnych. Na polu dostarczania reklam Adtoox jest jednym z największych dostawców w Europe. Naszym rynkiem stał się cały świat, a my nabraliśmy więcej niż kiedykolwiek wiary w siebie, aby pokazać mu, co mamy do zaoferowania.

Wymaga podkreślenia, że nasza (dość gwałtowna) ekspansja wynikała wyłącznie z naszego własnego organicznego rozwoju. Dalej żywimy prawdziwą pokorę i wdzięczność za stały napływ inspirujących nowych klientów, którzy mają odwagę nam zaufać, a także za ich lojalność przez te wszystkie lata. Ta wdzięczność i świadomość, co nasza firma zawdzięcza klientom, wywarły i dalej wywierają ogromny wpływ na naszą tożsamość. Jesteśmy znającymi się na swojej pracy, przyjaznymi i aktywnymi profesjonalistami pokładającymi zaufanie i dostrzegającymi wartość tak w sobie samych, jak w partnerach i klientach. Zawsze będziemy wyżej cenić potrzeby naszych obecnych klientów niż wszelką nową działalność. Z tego powodu, co się tyczy ekspansji, podstawowym założeniem Adtoox wciąż pozostaje „przede wszystkim jakość”. Reputację zbudowaliśmy na stałym dostarczaniu klientom i partnerom najnowocześniejszych usług i nigdy nie zaryzykujemy obniżenia tego wysokiego poziomu jakości, na który klienci zasługują i którego przywykli już oczekiwać.

Wybiegając w przyszłość, mocno wierzymy, że oddanie i zaangażowanie naszej załogi będą siłą napędową oceny nas i naszych usług w oczach klientów. Innowacyjność i świetne relacje z klientami pogłębiają się z reguły nie przez wzrost liczby ludzi w firmie, lecz ich oddanie i motywację. Jeżeli w Adtoox pozostaniemy najbardziej zaangażowanymi ludźmi w branży — wiernymi naszej kulturze biznesowej i naszym wartościom — dalej będziemy mogli dostarczać branży przełomowych rozwiązań, którym towarzyszyć będzie najlepszy zespół obsługi klienta, z jakim nasi użytkownicy i klienci mieli okazję pracować. Zostaliśmy hojnie obdarowani fantastycznym zespołem utalentowanych i natchnionych osób prawdziwie zaangażowanych w nasze wspólne cele i wartości. Wywodzimy się z szerokiej gamy zawodowych i etnicznych środowisk i kultur. Ta różnorodność napawa nas wielką dumą i mocno wierzymy, że będzie ona korzystna dla nas samych i naszych klientów. Nasze środki do osiągania wspólnych celów wynikają głównie z naszego własnego zaangażowania i szacunku, jaki okazujemy sobie nawzajem i naszym klientom.

Naszym celem jest dostarczenie usługi reklamowej dającej największą łatwość w obsłudze, niezawodność i moc możliwości na świecie, z najlepszą obsługą klienta, jakiej nasi użytkownicy mieli okazję doświadczyć.

Zapewniamy niezrównaną kontrolę i porządek, usprawniając pracę wszystkich zaangażowanych stron, a jednak ograniczając potrzebę administracji u każdego użytkownika. Innowacyjność naszych usług umożliwia naszym klientom zdobywanie nowych źródeł dochodu w całym obszarze dystrybucji, badań i reklam online.

Jesteśmy mocno przekonani do rzucania wyzwań temu, co zwyczajne, w tym wszystkim liderom lokalnym i globalnym. Niezależnie od tego, na jakim rynku przychodzi nam działać, u podmiotów zajmujących się zarządzaniem reklamami dostrzegamy te same typy procesów i wyzwań. Dostrzegamy więc te same typy szans i korzyści przy wykorzystaniu naszych usług na różnych rynkach. To powiedziawszy, nasz sukces wynika z pragnienia zawsze więcej i robienia zawsze więcej niż nasi konkurenci. Myślenia zawsze poza tradycyjnymi schematami, a dostosowywania naszej usługi zawsze do konkretnych potrzeb danego rynku.

Naszym celem jest przy tym nie zarządzanie największą liczbą reklam, lecz najwyższa jakość w zarządzaniu nimi. Nie jest naszym celem mieć najwięcej klientów, jest nim mieć najwięcej wymagających klientów.

Na koniec, jako spółka szwedzka działająca w środowisku globalnym, rozumiemy wagę mocnych i trwałych relacji biznesowych. Na całym świecie szwedzkie firmy zaliczane są do najbardziej godnych zaufania i niezawodnych, oferujących wysoką jakość produktów i zaawansowane rozwiązania technologiczne. Z tego dziedzictwa jesteśmy bardzo dumni i staramy się mieć pozytywny wpływ na obecne i przyszłe pokolenia. Mamy nadzieję, że dasz nam szansę rozmowy na temat tego, co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Emil Brolin, Prezes (CEO) Adtoox